Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Ressourcehuset

Ressourcehuset - i daglig tale blot ’Huset’ - er et sted, der i hver lektion har ekstra ressourcer til at tage imod 3-4 elever med særlige behov. 

Formål

Formålet med tildeling af timer i ressourcehuset er at være med til at øge elevens trivsel, give dem mulighed for ”opladning af batteriet”, så de kan få fornyet energi til at klare resten af skoledagen, øge fagligt niveau og generelt at give eleverne værktøjer, som de kan benytte sig af i egen klasse.

Praktisk

Der er tilknyttet en voksen til hver lektion, som hjælper med til at skabe ro og motivation for den enkelte elev.
I Ressourcehuset er der ro og plads til fordybelse. Eleverne har mulighed for at sidde enten alene i hver deres skærmede arbejdsstation eller ved et bord sammen med andre elever og en voksen. Der tages højde for de enkelte elevers behov og ønsker i Huset.
I Ressourcehuset er der desuden:

  • Et ”Hvilerum”, hvor elever, der har behov for en pause eller et hvil, kan opholde sig. I rummet er der en ”hyggeø” med puder, hvor eleven har mulighed for at ligge og slappe af med en bog eller lignende. Dette rum er godt lydisoleret.
  • Et legerum med diverse legesager, læringsspil, købmandsvarer, kreative materialer, bøger mm. Altså ting, som kan være med til at vække og fremme elevernes nysgerrighed til at lære samt give eleverne mulighed for en kreativ tilgang til undervisningen. 
  • I Ressourcehuset er der også et toilet samt et køkken, hvor der kan bages sammen med eleverne.

Visitation

Elever med særlige behov skal visiteres til en plads i Huset. Det er læreren i den pågældende klasse, der sammen med ledelsen og forældrene beslutter at søge om en plads i Ressourcehuset. 
Der udarbejdes handleplaner for hver enkelt elev og disse evalueres og revideres 4 gange årligt.
Eleven får alt efter behov tildelt 3 - 9 lektioner. 
Der laves observationer undervejs, så lærere og forældre løbende er opdateret med, hvad der sker i Huset, og i hvilken grad eleverne profiterer af at være i Ressourcehuset.