Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Vision, mission, værdier og mål

Vision

"Mod til at turde"

Mission

Børn og unge på Gyvelhøjskolen skal motiveres til at turde begå fejl og at lykkes i og gennem et forpligtende fællesskab.

Børn og unge på Gyvelhøjskolen skal opleve at blive så livsduelige og robuste, at de vover at sætte sig både individuelle og kollektive mål, som motiverer dem til handling og realisering af såvel egne som fællesskabets drømme.

Værdier

Respekt
Gyvelhøjskolens læringsmiljø bygger på respekt for- og anerkendelse af den enkelte som en værdifuld del af det store mangfoldige fællesskab.

Fællesskab
Gyvelhøjskolen er ikke bare bygninger. Gyvelhøjskolen er summen af fællesskabets individer, hvor vi tror på os selv og hinanden, som hinanden forudsætninger og muligheder.

Samarbejde
Gyvelhøjskolens udvikler i samarbejde med forældre og barnet/den unge glade livsduelige børn/unge, der trives og mestrer eget liv i en forandringspræget verden.

Mål

Skolens liv bygger på respekt, fællesskab og samarbejde.

Opdragelse til demokrati, ligeværdighed og respekt for andre mennesker er væsentlige elementer i skolens hverdag, og det er målet,
at medvirke til at de unge har mod på alle livets aspekter i en fremtid, som ingen kender, men som alle er ansvarlige for at præge.

Skolens pædagogiske praksis er tidssvarende, differentieret og udfordrende, så alle børn får mulighed for at lære og udvikle sig
optimalt såvel fagligt som personligt og socialt.

Fundamentet for et godt skoleliv er et aktivt samarbejde og en god dialog skolens medarbejdere, elever og forældre imellem - sammen øger vi elevernes deltagelsesmuligheder.

Vi vil understøtte dette ved:

 • at udvikle børnenes indlevelsesevne, selvværd og mod på at deltage aktivt i fællesskab
 • at prioritere fagligheden højt, så den enkelte elev opnår bedst mulige resultater
 • at arbejde på tværs af klasser og årgange, og bruge holddannelse som pædagogisk redskab, hvor det fremmer elevernes udbytte af undervisningen
 • at lægge op til varierede og alsidige undervisnings- og arbejdsformer
 • at informationsteknologien indgår som en naturlig del af undervisningen på alle niveauer
 • at arbejde for trivsel, nysgerrighed og arbejdsglæde på alle niveauer
 • at løbende evaluering danner udgangspunkt for formulering af nye lærings- og udviklingsmål for alle niveauer i skolen
 • at forældre, pædagoger og lærere indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde gennem en åben og konstruktiv dialog
 • at skolens ansatte er fagligt- og pædagogisk kvalificeret, og at skolen sørger for den fornødne efter- og videreuddannelse
 • at skolens fysiske rammer understøtter varierede og alsidige samværs-, arbejds- og læringsformer
 • at skolebestyrelsen tager aktivt del i skolens liv og udvikling.