MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo

Stjernestund

Fra 0.- 3. klasse arbejdes i perioder med holddannelse for at sikre, at undervisningen i læsning tilrettelægges efter elevernes læseniveau.

Vores mål er, at kunne styrke elevernes glæde ved arbejdet med læsning og vi har derfor valgt at kalde timen for ”Stjernestund”.

Stjernestund er et læsetiltag, hvor der arbejdes med læse/skriveudfordringer, der passer til den enkeltes individuelle læseniveau.

Som noget nyt vil der i år også være Stjernestund for 4.-9. årgang. Her vil der to lektioner ugentligt være en ekstra lærer/pædagog tilknyttet klassen, hvor det er muligt at lave ekstra tiltag i forhold til læsning.