Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Indskrivning

Indskrivningen til skolens børnehaveklasser foregår elektronisk via KMD. For at få adgang til indskrivningsforløbet skal du logges på med Nem-ID eller med digital signatur.

  • Elektronisk indskrivning: Link
  • Mini-vejledning: Link


Vi udsender et brev i december til alle forældre til børn i skoleindskrivningsalderen i skoledistriktet med vejledning om skoleindskrivningen.

Overgange

Vi samarbejder med distriktets børnehaver for at sikre en optimal overgang til skolelivet. I 0. klasse starter undervisningen med læsning, talforståelse samt social kompetenceudvikling. Hvis I og børnehaven mener, jeres barn har særlige behov eller ikke er parat til skolestart, deltager vores skoleleder i et møde med jer og børnehaven for at afklare, hvad der er brug for. Mødet indkaldes af børnehaven og foregår der.

I Skanderborg kommune er der fokus på, at barnet skal have en god overgang fra børnehave til skole. I Gyvelhøjskolens skoledistrikt har vi valgt at forbedrer skolens kendskab til børnene inden klassedannelserne. Vi har i mange år haft et overgangsprojekt, som vi forbereder i tæt samarbejde med distriktets børnehaver. Med det ønsker vi at skabe gode børnefællesskaber, og jo bedre kendskab vi har til børnene, jo bedre forudsætninger har vi for at skabe de gode fællesskaber. Vi har et samarbejde med børnehaverne, hvor børnene og en pædagog fra børnehaven mødes, i 3 dage i maj måned, med børnehaveklasselærerne og pædagogerne i skolen, i tidsrummet 10.00-13.00. Her vil der være forskellige aktiviteter, hvor vi kan se børnenes ressourcer og sammenspil.

Klassedannelse

Klassedannelsen sker efter de tre dage i maj, hvor vi som skole har mulighed for at få en bedre fornemmelse og kendskab til børnene og sammenspillet. Det og jeres udfyldelse af informationsarket er med til at give os den baggrund, hvorpå vi danner klasser. En klasse forventer vi vil bestå af mellem 22 og 26 elever. I klassesammensætningerne er udgangspunktet, at de vil kende én fra tidligere, som er fra samme børnehave og køn. Til informationsmøderne vil der være yderligere information om klassedannelsen.

Fritidstilbud

På skolen ligger SFO’en for alle børn i 0- 2 klasse, i A-huset. Fra 3. klasse går børnene i GJUK, som er Galtens fritids og ungdomsklub. Børnene fra 0. årgang går i gruppe sammen, så de relationer, der er mellem børnene om formiddagen, kan fortsætte om eftermiddagen. Børnene på 0. årgang er, ligesom i skoledelen, fysisk placeret i A-huset. SFO’en bruger de faciliteter der er på skolen og i nærmiljøet, f.eks. gymnastiksal, Galten hallen og Bytoften.

Læs mere om SFO under SFO Fritterhøjen: Praktiske informationer.