Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Velkomst

Velkommen til Gyvelhøjskolen

Gyvelhøjskolen er en almen folkeskole med ca. 600 elever fordelt på 0.-9. årgang med 2 eller 3 spor på årgangene.

Skolens liv bygger på de tre værdier: Respekt, Fællesskab og Samarbejde.

Opdragelse til demokrati, ligeværdighed og respekt for andre mennesker er væsentlige elementer i skolens hverdag, og det er målet,
at medvirke til at de unge har mod på alle livets aspekter i en fremtid, som ingen kender, men som alle er ansvarlige for at præge.

Skolens pædagogiske praksis er tidssvarende, differentieret og udfordrende, så alle børn får mulighed for at lære og udvikle sig
optimalt såvel fagligt som personligt og socialt. Ud over det daglige skema arbejder vi på skolen også med anderledes dage, omlagte uger og fagmoduler på alle klassetrin.

Fundamentet for et godt skoleliv er et aktivt samarbejde og en god dialog skolens medarbejdere, elever og forældre imellem - sammen øger vi elevernes deltagelsesmuligheder.

Vi vil understøtte dette ved:

 • at udvikle børnenes indlevelsesevne, selvværd og mod på at deltage aktivt i fællesskab
 • at prioritere fagligheden højt, så den enkelte elev opnår bedst mulige resultater
 • at arbejde på tværs af klasser og årgange, og bruge holddannelse som pædagogisk redskab, hvor det fremmer elevernes udbytte af undervisningen
 • at lægge op til varierede og alsidige undervisnings- og arbejdsformer
 • at informationsteknologien indgår som en naturlig del af undervisningen på alle niveauer
 • at arbejde for trivsel, nysgerrighed og arbejdsglæde på alle niveauer
 • at løbende evaluering danner udgangspunkt for formulering af nye lærings- og udviklingsmål for alle niveauer i skolen
 • at forældre, pædagoger og lærere indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde gennem en åben og konstruktiv dialog
 • at skolens ansatte er fagligt- og pædagogisk kvalificeret, og at skolen sørger for den fornødne efter- og videreuddannelse
 • at skolens fysiske rammer understøtter varierede og alsidige samværs-, arbejds- og læringsformer
 • at skolebestyrelsen tager aktivt del i skolens liv og udvikling.

 

Gyvelhøjskolen vil gerne give dit barn den bedste skolegang. En forudsætning herfor, er et godt samarbejde mellem skole og hjem. Vi forventer derfor

 • At dit barn møder udhvilet, forberedt og undervisningsparat
 • At dit barn har fået morgenmad og medbringer sund mad og drikke til dagen. –Ingen is, slik eller kage i madpakken
 • At du hjælper dit barn med at holde orden i tasken, så der altid er bøger og penalhus samt idrætstøj eller andet til undervisningen
 • At du som forælder bakker positivt op om dit barns skolegang og tager medansvar for skolens sociale liv samt ved eventuelle konflikter.

 

Vi glæder os til samarbejdet.