MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Omlagte uger

Skolen har fire omlagte uger på et skoleår. I alle omlagte uger møder eleverne hver dag fra kl. 07.55-13.05. Eventuelle ændringer i mødeplanen grundet særlige aktiviteter, meldes ud af klasseteamet.

 

De omlagte uger fordeler sig i 2020/2021 således:

Uge 46: Skolefestuge

Torsdag er der skolefest for alle elever og forældre. Vi starter samlet i Galtenhallen, hvorefter eleverne fordeler sig i de tre huse til videre fest.

Tidspunkt for skolefesten
A-hus: 17.00- 20.00
B-hus: 17.00- 21.00
C-hus: 17.00- 21.00

Uge 9: Projektuge

Der arbejdes projektorienteret på alle årgange.

Uge 16: Trivselsuge

I denne uge arbejder alle klasser med trivsel. Fredag løber arrangementet Bevægelse i Fællesskab af stablen på Klank idrætsanlæg for elever på både Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen samt børn fra børnehaverne i Galten-Skovby. Dagen starter og slutter for alle elever på skolen. I forbindelse med trivselsugen, vil der være et gratis oplæg for forældre omkring elevers trivsel.

Uge 25: Venskabsuge