Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Forældreråd

Vi er meget glade for at byde dig velkommen som forælder på Gyvelhøjskolen. Vi glæder os til samarbejdet og håber på, at Gyvelhøjskolen ikke kun er dit barns skole, men at både du og dit barn får det godt her. Nedenstående er gode råd til, hvordan du kan bidrage til at gøre dit barns skoletid god – fyldt med læring og social trivsel.

På Gyvelhøjskolen vælges der et forældreråd i hver klasse. Forældrerådet har ingen formel magt, men udøver stor indflydelse på klassens sociale kultur og sammenhold gennem arbejdet med samarbejdskulturen mellem forældrene - og ved at planlægge og gennemføre forskellige initiativer og aktiviteter med og for klassen.

Mål

Gennem fokus på trivsel i forældregruppen, arbejdes der målrettet med klassens sociale trivsel. 

Formål

 • At styrke sammenholdet og samarbejdet mellem elever/lærere/forældre
 • At styrke forældres deltagelse i tilrettelæggelse og planlægning af forældremøder og klassearrangementer
 • At skabe et nyttigt bindeled mellem skolebestyrelsen og den enkelte klasses forældre
 • At biddrage til den røde tråd på tværs af klasserne til større skolearrangementer.

Valg til forældrerådet

 • Valg til forældrerådet foregår på første forældremøde i det nye skoleår
 • Hver klasse anbefales at have fire medlemmer i forældrerådet
 • Alle medlemmer vælges for to år ad gangen. Det anbefales rullende udskiftning; at to medlemmer udskiftes hvert år, således at der er ”erfarne” medlemmer af rådet sammen med nye medlemmer
 • Der aftales straks, hvornår forældrerådet skal mødes første gang
 • Der sendes information til skolens administration om, hvem der er valgt til forældrerådet, så disse kan oprettes i skolens kommunikationsplatform.

Hvilke opgaver løses i forældrerådet?

Et forældreråd fungerer meget forskelligt i klasserne, og her er en anbefalet minimumsliste over, hvad opgaverne er: 

 • Tidligt på skoleåret at planlægge datoer for klassearrangementer, så klassens øvrige forældre kan notere datoen i familien kalender og samtidig også planlægge med evt. bidrage til og omkring aktiviteterne. 
 • Tovholder for de iværksatte sociale og faglige arrangementer for klassen – og/eller samarbejdet omkring social- og faglige arrangementer på tværs af årgangen. 
 • Biddrage til udarbejdelse af dagsorden for forældremøderne 
 • Hjælpe med den praktiske afvikling af forældremøder (f.eks. kaffe og kage) 
 • Kontakt til skolebestyrelsen – bl.a. ved at deltage på et årligt møde mellem forældrerådene og skolebestyrelsen
 • Økonomi – dvs. klassekassen, drøfte hvad der spares op til f.eks. Gyvelhøjskolens tradition for overnatning i 4. klasse og studietur i 8. klasse samt indkøb af gaver til elever/lærere der stopper/er langtidssyge 
 • Byde nytilkomne forældre velkommen og introducere dem for klassens ”spilleregler” ’
 • Understøtter skolen i skolearrangementer f.eks. ”Vild med Galten Skovby”, skolefest mv. - Hvis der opleves udfordringer omkring enkelte elever eller klassens trivsel, skal forældrerådet kontakte klasselæreren.

 

For yderligere informationer læs: "Principper for forældreråd".