Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolens logo
Mobil menu

Børneråd og elevråd

Børnerådet

I A-huset ønsker vi, at børnene er medbestemmende i aktiviteter og andre forhold i skole og sfo-liv. Vi vil gerne udvikle børnenes evne til at indgå i en demokratisk dialog om deres sociale og faglige trivsel og læring, derfor har vi et Børneråd, hvor emner som eks. aktiviteter, regler, rammer og trivsel kan debatteres.
Medbestemmelse defineres her som; at den enkelte oplever at have indflydelse på eget liv og handling i fællesskabet. Medbestemmelse fordrer interaktion mellem andre børn og voksne.
Medbestemmelse kræver, at der er tydelige rammer for indflydelsen. Der er forskel på medbestemmelse og selvbestemmelse. De voksne har ansvar for at tydeliggøre rammerne for medbestemmelse. Alder og modenhed er vigtige faktorer, der afgør muligheden for medbestemmelse på beslutninger. Vi tror på, at medbestemmelse udvikler ansvarlighed.

Elevrådet

Elevrådet på Gyvelhøjskolen består af det Lille og det Store elevråd i hhv. B - og C-hus. Nogle gange holdes der fælles møder, andre gange separate møde.
I elevrådet oplever man, hvad det vil sige at have elevmedbestemmelse, hvordan man er del af en større organisation, hvad der skal til for at få sine ønsker igennem og hvor svært det faktisk kan være at få sine ønsker opfyldt. En øvelse i demokrati, hvor få repræsenterer de mange og skal arbejde for, at alle bliver hørt.

Elevrådet har en formand, som vælges i det store elevråd, og en næstformand, som vælges i mellemtrinnets elevråd. De to deltager i skolebestyrelsesmøder, hvor de blandt andet skal fremlægge elevrådets arbejde.
I september måned har vi valg til elevrådet. Det tages seriøst med stemmebokse og stemmesedler. Fra hver klasse skal vælges to repræsentanter og to suppleanter til elevrådet.
Elevrådet arbejder både i det store og det små, det nære og det fjerne. Det kan være ønske om bedre toiletter eller flere ting at lege med ude og inde. Elevrådet har haft en ’Ren toilet-kampagne’, samlet tøj ind med Røde Kors’ ’Smid tøjet-kampagne’, haft foredragsholdere ude og meget mere.